ClubJuridic.ro Q&A

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

- sfaturi, exemple si studii de caz -

Click aici>>

"abatere disciplinara"

daca un salariat a consumat bauturi alcoolice in timpul programului de lucru , cum se procedeaza pentru a avea dovezi in acest sens si pentru a-i desface contractul de munca pentru indisciplina ?

Adaugata in
 • Reziliere contract asistenta
 • Nerespectare unei hot judecatoresti
 • Asistenta juridica

Hristudor Sanda
 User  Hristudor Sanda a intrebat la 29 Sep. 2011

 

1 raspuns

Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Vasile Docan
 Expert Vasile Docan a raspuns la intrebare la 30 Sep. 2011
Art. 247-252 din Codul muncii Legea 53/2003 republicat în anul 2011 reprezintă sediul materiei cu privire la procedura disciplinară. Pentru că angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, pentru a aplica o sancţiune trebuie mai întâi să constate că salariatul a săvârşit o abatere disciplinară.
Potrivit cadrului normativ susmenţionat, abaterea disciplinară acea faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Aşadar trebuie să verificaţi dacă, în speţa de faţă, consumul de băuturi reprezintă o abatere disciplinară şi dacă este astfel prevăzută în regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil în unitatea dvs. ori în altfele asemenea de documente.

După verificarea respectivă veţi derula o procedură disicplinară prealabilă, în mod obligatoriu şi în conformitate cu prevederile legislaţiei şi a reglememtărilor internesalariatul urmând a fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Salariatul are dreptul, pe parcursul cercetării prealabile, să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Trebuie reţinut că neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute anterior fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Specificitatea speţei: consumul de alcool dată fiind natura acestei abateri se probează cu mijloace tehnice-gen etilotest alcooltest, testarea trebuind să fie făcută cât mai rapid, pentru ca rezultatul să fie concludent, corelată cu nota explicativă luată imdeiat persoanei în cauză şi declaraţiile a 2 martori- salariaţi sau nu, care să circumstanţieze împrejurările producerii faptei care constituie abatere disciplinară.

Deoarece desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă este cea mai gravă sancţiune prevăzută de Codul muncii, şi materialul probator trebuie pregătit cu meticulozitate şi cu simţ de răspundere de către persoana desemnată cu efectuarea cercetării disciplinare.

Aplicarea sancţiunii disciplinare o face angajatorul printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. 3din Codul muncii , nu a fost efectuată cercetarea;
d temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.


Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubJuridic.ro
Sectiuni
 • Abuzuri
 • Accidente
 • Amenzi
 • Asistenta juridica
 • Bunuri si valori imobiliare
 • Cadastru-intabulare
 • Cartea funciara
 • Codul civil
 • Codul penal
 • Concediu
 • Consilieri juridici
 • Contracte
 • Despagubiri
 • Divort
 • Drepturile omului
 • Evaziune fiscala
 • Executare silita
 • Faliment
 • Impozite si taxe
 • Insolventa
 • Mostenire
 • Organizare judecatoreasca
 • Persoane juridice
 • Prejudicii-daune
 • Proces verbal
Video club