ClubJuridic.ro Q&A

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

- sfaturi, exemple si studii de caz -

Click aici>>

"Somatie de plata"

Firma X a facut o somatie de plata impotriva firmei Y. Ca dovezi a depus la dosar facturi semnate de catre delegatii firmei Y. Pe spatele facturilor s-a stipulat o clauza cu privire la penalitati. Am facut si un capat de cerere privind plata penalitatilor aferente facturilor. Ce sanse are firma X de castig?

Adaugata in
 • Proces verbal
 • Ou 44/2008
 • Drept
 • Codul civil

Enache Florin
 User  Enache Florin a intrebat la 29 Sep. 2011

 

3 raspunsuri

Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Laura Mata
 Expert Laura Mata a raspuns la intrebare la 16 Nov. 2011
Cererea prin care se declanseaza procedura somatiei de plata, reglementata de O.G. nr.5/2001, cu modificarile ulterioare, trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de aceasta lege speciala, respectiv de art.1 alin.1.
Faptul ca exista anumite facturi semnate de catre delegatii firmei nu inseamna ca aceste facturi au fost si acceptate la plata.
In ceea ce priveste penalitatile" trecute pe spatele facturilor", practica judiciara este in sensul respingerii acestui capat de cerere exemplu motivare:" în lipsa existenţei unui contract care să prevadă expres clauza penală, simpla menţiune a clauzei penale pe facturi nu face dovada întrunirii acordului de voinţă al părţilor. Înscrierea pe factură de către emitent a unui procent de penalitate apare ca o manifestare unilaterală de voinţă."

Totusi, daca dovediti, in conditiile impuse de OG 5/2001, faptul ca delegatul debitoarei, care a semnat pentru primirea mărfurilor şi a facturii, era abilitat să negocieze pentru aceasta clauzele unui contract, penalităţile având caracter convenţional, ati putea avea sanse de reusita.
Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Vasile Docan
 Expert Vasile Docan a raspuns la intrebare la 30 Sep. 2011

Somaţia de plată este reglemetată prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002,.

Potrivit acestui act normativ procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Simplul fapt că au fost depuse facturi semnate de către beneficiar, prin persoane astfel delegate, nu asigură suficienţa materialului probator, astfel că reglemetarea legală susmenţionată statuează că: " În toate cazurile, pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată." art. 4

Potrivit art. 5 din OG 5/2001 în cazul în care creditorul primeşte plata datoriei ori declară că este mulţumit cu înţelegerea asupra plăţii, judecătorul va lua act despre aceasta şi va proceda la închiderea dosarului, pronunţând o încheiere irevocabilă. Încheierea privind înţelegerea părţilor asupra plăţii constituie titlu executoriu.

Însă, dacă nu a intervenit închiderea dosarului în condiţiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4 şi, în urma examinării acestora dacă va constata că pretenţiile creditorului sunt justificate, instanţa de judecată va emite ordonanţa care va conţine somaţia de plată către debitor, precum şi termenul de plată.

Este de reţinut deasemeni faptul că, în timpul examinării cererii pentru emiterea ordonanţei cu somaţia de plată, în termenul prevăzut pentru introducerea cererii în anulare, precum şi în tot cursul soluţionării cererii în anulare debitorul are posibilitatea de a-şi exercita neîngrădit dreptul la apărare, fiind asigurate pentru toate părţile condiţii ca interesele lor legitime să fie realizate în cadrul unui proces echitabil. Posibilitatea exercitării dreptului la apărare de către debitor este asigurată şi prin reglementarea, în art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, a posibilităţii de a formula cerere în anulare împotriva ordonanţei prin care judecătorul a admis, integral sau în parte, cererea creditorului.

Ordonanţa cu somaţia de plată, emisă de judecător, în măsura în care a rămas irevocabilă, are autoritatea lucrului judecat în privinţa obligaţiilor de plată prevăzute la art. 1 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001. Art. 11^1 din ordonanţă exclude autoritatea lucrului judecat "cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părţi", tocmai în scopul de a da posibilitatea părţilor ca ulterior să îşi valorifice, conform normelor din dreptul comun, eventualele pretenţii de altă natură, izvorâte din aceleaşi raporturi juridice. Este cazul penalităţilor de întârziere, care nu au avut la bază o convenţie asumată de părţi, aspecte ale raporturilor juridice dintre părţi ce urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun.

Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Gina Coseru
 Expert Gina Coseru a raspuns la intrebare la 29 Sep. 2011
Factura ca act sub semnatua privata atesta incheierea si conditiile de existenta ale operatiunii comerciale pe care o mentioneaza. Pentru a fi admisibila cererea ar tebui sa dovediti acceptarea la plata a facturilor de catre firma y. Acceptarea poate fi expresa prin semnarea, stampilarea facturilor sau tacita prin plata partiala a unei facturi. Semnatura de primire a unui imputernicit nu exprima acordul de vointa cu privire la stipularea clauzei penale in conformitate cu art.1066 c.civ. Clauza penala reprezinta un mod de evaluare a despagubirilor, cele doua societati avand posibilitatea sa convina si ulterior asupra acestora. Desi accesorie obligatiei principale, clauza penala trebuie sa indeplineasca si ea conditiile cerute pentru valabilitatea ei. Unele instante au considerat ca simpla semnatura a delegatului de la primirea marfii nu este suficienta pentru a dovedi insusirea clauzei penale de catre societatea debitoare.


Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubJuridic.ro
Sectiuni
 • Abuzuri
 • Accidente
 • Amenzi
 • Asistenta juridica
 • Bunuri si valori imobiliare
 • Cadastru-intabulare
 • Cartea funciara
 • Codul civil
 • Codul penal
 • Concediu
 • Consilieri juridici
 • Contracte
 • Despagubiri
 • Divort
 • Drepturile omului
 • Evaziune fiscala
 • Executare silita
 • Faliment
 • Impozite si taxe
 • Insolventa
 • Mostenire
 • Organizare judecatoreasca
 • Persoane juridice
 • Prejudicii-daune
 • Proces verbal
Video club