ClubJuridic.ro Q&A

"Studii superioare juridice"

Un absolvent al Facultatii de Drept, specializare stiinte administrative se considera ca are studii superioare juridice?Adaugata in
 • Drept
 • Sponsorizari
 • Paradoxal
 • Organizare judecatoreasca
 • Admitere sng

I Simona
 User  I Simona a intrebat la 02 Sep. 2011

 

2 raspunsuri

Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Vasile Docan
 Expert Vasile Docan a raspuns la intrebare la 21 Sep. 2011
Răspunsul trebuie corelat, desigur, pe perioade de timp corespunzător emiterii diplomei de licenţă, cu cadrul normativ privind învăţământul superior, acreditarea universităţilor şi recunoaşterea diplomelor. În acest context, potrivit art. 60 alin. 4 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Nomenclatorul specializărilor şi al grupelor de specializări se stabileşte de Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu consultarea Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, a instituţiilor de învăţământ superior şi a altor factori interesaţi. În acest sens, dar şi în aplicarea Legii nr. 88 din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, prin HGR Nr. 568 din 28 iulie 1995 cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, potrivit art. 8, s-a reglementat situaţia în sensul că instituţiile de învăţământ superior în funcţiune la data de 22 decembrie 1989 urmează sa fie supuse periodic, din cinci în cinci ani, începând cu anul universitar 1995/1996, evaluării academice de către C.N.E.A.A. pentru facultăţile, colegiile şi specializările cuprinse în anexa nr. 2. Cu titlu de exemplu, în această anexă , al poziţia 6. 14. la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, la pct. 14. 4A figurează Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative specializările Ştiinţe juridice şi Ştiinţe juridice şi administrative.
Începând cu anul 1997, au fost emise noi hotărâri de Guvern prin care au fost stabilite instituţiile de învăţământ superior acreditate şi a fost modificat de mai multe ori Nomenclatorul specializărilor şi al grupelor de specializări, astfel că ultima reglementare, în vigoare la acest moment este HGR nr. 749 din 24 iunie 2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, care a suferit modificări prin HGR 943/2009, 1093/209, 631/2010 şi 87/2011, care la anexa 1 la pct. A stabileşte Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora , astfel că, la domeniul fundamental Ştiinţe juridice, cu codul 05 şi domeniul de studii universitare de licenţă Drept, specializările aprobate sunt: Drept , Drept comunitar şi ordine şi siguranţă publică. Facultăţile de drept din anexele 2 şi 3 nu au prevăzută specializarea ştiinţe juridice şi administrative, iar Facultăţile de drept şi administraţie au prevăzut şi domeniul de licenţă ştiinţe administrative cu specializarea Administraţie publică.
Aşadar, în funcţie de data absolvirii facultăţii, având domeniul fundamental Ştiinţe juridice, cu domeniul de studii universitare de licenţă Drept, dacă specializarea menţionată pe diplomă corespunde cu cea din anexa hotărârea de Guvern în vigoare la data eliberării diplomei, pentru o facultate acreditată, diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ superior pentru absolvenţii facultăţilor, colegiilor sau specializărilor acreditate sunt recunoscute de drept de către Ministerul Educaţiei Naţionale cf. art. 14 din Legea 88 din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată.
Având în vedere însă că de la data de 20 octombrie 2005 a fost abrogată Legea 88/1993 prin OUG 75/12 iulie 2005 , au devit aplicabile prevederile art. 40 din acest act normativ în sesnul că toate instituţiile şi unităţile de învăţământ public care funcţionau la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă 20 iulie 2005 au fost considerate acreditate şi se supun procedurilor de evaluare periodică din 5 în 5 ani.
De menţionat este faptul că, între timp, cadrul normativ a fost esenţial modificat, Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la data de 10 februarie 2011 a fost abrogată prin art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/10 ianuarie 2011, HGR 740/2009 a fost modificată prin HGR nr. 87 din 2 februarie 2011, astfel că acolo unde era domeniul de licenţă drept specializările aprobate sunt: Drept , Drept comunitar şi ordine şi siguranţă publică, iar unde era domeniul de licenţă ştiinţe administrative specializarea a devenit Administraţie publică.
De reţinut este şi faptul că în anumite acte normative, spre ex. în Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cât priveşte specializarea, se referă la persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică şi au vechime în specialitate şi nu neapărat specializarea de pe diplomă.Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Monica Petrescu
 Expert Monica Petrescu a raspuns la intrebare la 21 Sep. 2011
Specializarea stiinte administrative nu este echivalenta cu stiinte juridice, chiar daca pe parcursul anilor de studii unele materii sunt comune. Prin urmare, specializarea stiinte administrative nu confera atributul de absolvent de studii superioare juridice.


Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubJuridic.ro
Sectiuni
 • Abuzuri
 • Accidente
 • Amenzi
 • Asistenta juridica
 • Bunuri si valori imobiliare
 • Cadastru-intabulare
 • Cartea funciara
 • Codul civil
 • Codul penal
 • Concediu
 • Consilieri juridici
 • Contracte
 • Despagubiri
 • Divort
 • Drepturile omului
 • Evaziune fiscala
 • Executare silita
 • Faliment
 • Impozite si taxe
 • Insolventa
 • Mostenire
 • Organizare judecatoreasca
 • Persoane juridice
 • Prejudicii-daune
 • Proces verbal
Video club